w永久w939w75w75w乳液

多语言网站:

您所在的位置:w永久w939w75w75w乳液 > 产品及解决方案 > 超高压清洗软管
LT799C 6S
超高压树脂软管W.P.40600PSI
适用范围:超高压水射流应用,尤其适用于要求超耐磨环境的建筑及造船行业

压力范围:2800 bar (40600 psi)
特点:双外塑层
特点:柔性好
特点:水力破拆
特点:清除表面沉积的污物
在线咨询
全国服务热线 :
超高压树脂软管W.P.40600PSI
数据展示
件号 软管尺寸 ID OD WP
dash inch DN mm inch mm inch bar psi
C6S-8-2500 -5 5/16 8 8.1 0.319 22.5 0.886 2500 36200
可选软管接头
 • 描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  24x1.5F-DKOS B/A 5/32" 30000 M24x1.5 2S-4-1200,4S-4-1040
  24x1.5F-DKOS B/A 5/32" 30000 M24x1.5 2SH-3-1040
  24x1.5F-DKOS A 3/16" 30000 M24x1.5 2S-5-1040
  24x1.5F-DKOS A 3/16" 30000 M24x1.5 2SH-4-1200
  20x1.5F-DKOS C 3/16" 30000 M20x1.5 4SH-5-1800
  18x1.5F-DKOS B/A 1/4" 24000 M18x1.5 2S-6-1040,4S-6-1380
  22x1.5F-DKOS B/A 1/4" 24000 M20x1.5 2S-6-1040,4S-6-1380
  24x1.5F-DKOS B/A 1/4" 24000 M22x1.5 2S-6-1040,4S-6-1380
  18x1.5F-DKOS C 1/4" 30000 M24x1.5 4SH-6-1640
  20x1.5F-DKOS A 5/16" 30000 M18x1.5 2S-8-1040
  24x1.5F-DKOS A 5/16" 30000 M20x1.5 2S-8-1040
  20x1.5F-DKOS B 5/16B 40000 M24x1.5 4S-8-1380,4SH-8-1500
  22x1.5F-DKOS C/B 5/16" 40000 M20x1.5 4S-8-1380,4SH-8-1500
  24x1.5F-DKOS C/B 5/16" 40000 M22x1.5 4S-8-1380,4SH-8-1500
  24x1.5F-DKOS F/E 5/16" 40000 M24x1.5 B6S-8-2100,D6S-8-2500
  24x1.5F-DKOS I/H 5/16" 46400 M24x1.5 E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  22x1.5F-DKOS B/A 3/8" 28000 M22x1.5 2S-10-690,4S-10-1100
  24x1.5F-DKOS B/A 3/8" 28000 M24x1.5 2S-10-690,4S-10-1100
  22x1.5F-DKOS E/C 3/8" 30000 M22x1.5 4SH-10-1400,B6S-10-2070
  24x1.5F-DKOS E/C 3/8" 30000 M24x1.5 4SH-10-1400,B6S-10-2070
  22x1.5F-DKOS A 1/2" 18000 M22x1.5 2S-12-690
  24x1.5F-DKOS A 1/2" 18000 M24x1.5 2S-12-690
  22x1.5F-DKOS G/D/C/B 1/2" 22000 M22x1.5 4S-12-1040,4SH-12-1300,4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  24x1.5F-DKOS G/D/C/B 1/2" 22000 M24x1.5 4S-12-1040,4SH-12-1300,4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  24x1.5F-DKOS F/E 1/2" 30000 M24x1.5 B6S-12-1800,D6S-12-2070
  24x1.5F-DKOS I/H 1/2" 43000 M24x1.5 E6SH-12-2500,B8S-12-3010
  36x2F-DKOS E/G/C/B/A 3/4" 24000 M36x2 4S-20-760,4SH-20-1040,A6S-20-1200,B6S-20-1400
  42x2F-DKOS E/C 1" 22000 M42x2 4SH-25-1040,B6S-25-1200
 • 描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  3/8M-MP C 1/4 22500 3/8-24 UNFLH 4SH-6-1640
  9/16M-MP C/B 5/16 22500 9/16-18 UNFLH 4S-8-1380,4SH-8-1500
  3/4M-MP C/B 5/16 22500 3/4-16 UNFLH 4S-8-1380,4SH-8-1500
  3/4M-MP F/E 5/16 22500 3/4-16 UNFLH B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
  3/4M-MP I/H 5/16 22500 3/4-16 UNFLH E6SH-8-2800
  9/16M-MP A 1/2 22500 9/16-18 UNFLH 2S-12-690
  9/16M-MP F/E 1/2 22500 9/16-18 UNFLH B6S-12-1800,D6S-12-2070
  3/4M-MP F/E 1/2 22500 3/4-16 UNFLH B6S-12-1800,D6S-12-2070
  9/16M-MP G/D/C/B 1/2 22500 9/16-18 UNFLH 4S-12-1040,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  3/4M-MP G/D/C/B 1/2 22500 3/4-16 UNFLH 4S-12-1040,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  1M-MP E/G/C/B/A 3/4 22500 1-14 UNSLH 4S-20-760,4SH-20-1040, A6S-20-1200,B6S-20-1400
  1M-MP E 1 20000 1-14 UNSLH B6S-25-1200
 •  描述 WP 螺纹 F 适用软管
  psi
  14X1.5M-HP MET F/E 3/16 45000 M14X1.5LH B6S-5-2500,D6S-5-2800
  14X1.5M-HP MET I/H 3/16 58000 M14X1.5LH E6SH-5-3200,B8S-5-4000
  14X1.5M-HP MET F 1/4 46400 M14X1.5LH D6S-6-2800
  14X1.5M-HP MET F/E 5/16 40000 M14X1.5LH B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
  14X1.5M-HP MET I/H 5/16 55100 M14X1.5LH E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  18X1.5M-HP MET F/E 1/2 30000 M18X1.5LH B6S-12-1800,D6S-12-2070
  18X1.5M-HP MET I/H 1/2 43000 M18X1.5LH E6SH-12-2500,B8S-12-3010
 • 描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  9/16 F-TYPE MB/A 5/32 30000 9/16-18 UNF 2S-4-1200,4S-4-1040
  9/16 F-TYPE ME/C 5/32 58000 9/16-18 UNF 4SH-4-2200,B6S-4-2800
  9/16 F-TYPE MA 3/16 30000 9/16-18 UNF 2S-5-1040
  9/16 F-TYPE MC 3/16 30000 9/16-18 UNF 4SH-5-1800
  9/16 F-TYPE MF/E 3/16 45000 9/16-18 UNF B6S-5-2500,D6S-5-2800
  9/16 F-TYPE MI/H 3/16 58000 9/16-18 UNF E6SH-5-3200,B8S-5-4000
  9/16 F-TYPE MB/A 1/4 24000 9/16-18 UNF 2S-6-1040,4S-6-1380
  9/16 F-TYPE MC 1/4 30000 9/16-18 UNF 4SH-6-1640
  9/16 F-TYPE MF 1/445000 45000 9/16-18 UNF D6S-6-2800
  3/4 F-TYPE MA 5/16 SS 22000 3/4-16 UNF 2S-8-1040
  3/4 F-TYPE MC/B 5/16 22000 3/4-16 UNF 4S-8-1380,4SH-8-1500
  3/4 F-TYPE MF/E 5/16 40000 3/4-16 UNF B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
  7/8 F-TYPE MF/E 5/16 40000 7/8-14 UNF B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
  3/4 F-TYPE MI/H 5/16 46400 3/4-16 UNF E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  7/8 F-TYPE MI/H 5/16 46400 7/8-14 UNF E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  1+1/8 F-TYPE MI/H 5/16 46400 1+1/8-12 UNF E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  3/4 F-TYPE MB/A 3/8 SS 22000 3/4-16 UNF 2S-10-690,4S-10-1100
  3/4 F-TYPE MC 3/8 22000 3/4-16 UNF 4SH-10-1400
  1 F-TYPE MA 1/2 18000 1-12 UNF 2S-12-690
  1 F-TYPE MF/E 1/2 30000 1-12 UNF B6S-12-1800,D6S-12-2070
  1 F-TYPE EMG/D/C/B 1/2 22000 1-12 UNF 4S-20-760,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  1 F-TYPE MI/H 1/2 43000 1-12 UNF E6SH-12-2500,B8S-12-3010
  1+5/16 F-TYPE ME/G/C/B/A 3/4 24000 1+5/16-12 UN 4S-20-760,4SH-20-1040, A6S-20-1200,B6S-20-1400
  1+5/16 F-TYPE MCI 22000 1+5/16-12 UN 4SH-25-1040
 •  描述 WP 螺纹 F 适用软管
  psi
  1/4M-HP B/A 5/32 30000 1/4-28 UNFLH 2S-4-1200.4S-4-1040
  114M-HP E/C 5132 58000 1/4-28 UNFLH 4SH-4-2200,B6S-4-2800
  3/8M-HP E/C 5/32 58000 3/8-24 UNFLH 4SH-4-2200,B6S-4-2800
  9/16M-HP E/C 5/32 58000 9/16-18 UNFLH 4SH-4-2200,B6S-4-2800
  1/4M-HP C 3/16 30000 1/4-28 UNFLH 4SH-5-1800
  3/8M-HP C 3/16 30000 3/8-24 UNFLH 4SH-5-1800
  9/16M-HP C 3/16 30000 9/16-18 UNFLH 4SH-5-1800
  1/4M-HP F/E 3/16 45000 1/4-28 UNFLH B6S-5-2500,D6S-5-2800
  1/4M-HP I/H 3/16 58000 1/4-28 UNFLH E6SH-5-3200.B8S-5-4000
  3/8M-HP F/E 3/16 45000 3/8-24 UNFLH B6S-5-2500.D6S-5-2800
  3/8M-HP I/H 3/16 58000 3/8-24 UNFLH E6SH-5-3200.B8S-5-4000
  9/16M-HP F/E 3/16 45000 9/16-18 UNFLH B6S-5-2500.D6S-5-2800
  9/16M-HP I/H 3/16 58000 9/16-18 UNFLH E6SH-5-3200,B8S-5-4000
  9/16M-HP B/A 1/4 24000 9/16-18 UNFLH 2S-6-1040.4S-6-1380
  3/8M-HP C 1/4 30000 3/8-24 UNFLH 4SH-6-1640
  3/8M-HP F 1/4 46400 3/8-24 UNFLH D6S-6-2800
  9/16M-HP F 1/4 46400 9/16-18 UNFLH D6S-6-2800
  9/16M-HP C/B 5/16 30000 9/16-18 UNFLH 4S-8-1380.4SH-8-1500
  3/8M-HP F/E 5/16 40000 3/8-24 UNFLH B6S-8-2100,C6S-8-2500,D6S-8-2500
  3/8M-HP I/H 5/16 46400 3/8-24 UNFLH E6SH-8-2800.B8S-8-3800
  9/16M-HP F/E 5/16 40000 9/16-18 UNFLH B6S-8-2100.C6S-8-2500.D6S-8-2500
  9/16M-HP 15/16 55100 9/16-18 UNFLH E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  9/16M-HP E/C 3/8 40000 9/16-18 UNFLH 4SH-10-1400,B6S-10-2070
  9/16M-HP G/D/C/B 1/2 22000 9/16-18 UNFLH 4S-12-1040,4SH-12-1300 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  9/16M-HP I/H 1/2 36500 9/16-18 UNFLH E6SH-12-2500
  9/16M-HP F/E 1/2 30000 9/16-18 UNFLH B6S-12-1800,D6S-12-2070
 •  描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  5/16' M-HPA 5/32" 22000 5/16"-24 UNF 2S-4-1200
 •  描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  1/4" M-HPC 3/16" 26100 1/4-28 UNFLH 4SH-5-1800
  3/8" M-HPC 3/16" 26100 3/8-28 UNFLH 4SH-5-1800
专用套筒
LT799C 6S
描述 软管规格 C D L
  DN inches mm mm mm
3/16 LT799C 6S 5 3/16 22.7 15.2 64.0
1/4  LT799C 6S 6 1/4 24.4 17.2 64.0
5/16 LT799C 6S 8 5/16 28.0 20.0 64.0
5/16 LT799C 6S 8 5/16 28.0 20.0 70.0
1/2  LT799C 6S 12 1/2 36.2 27.2 66.0
3/4  LT799C 6S20 3/4 46.0 34.6 72.0
 
产品介绍
产品应用
 • 油气及海洋

  软件于电化学药品压注、深海手动液压零件调节、深海井控等,可供过长地埋管。
 • 水射流

  用于有压力达4000bar(58000 psi)的适用的环境,如高压水刀射流破拆(螺纹钢筋混疑土改造等)、供水管激光切、文章或钢铁设备激光切甚至想要高压的工业品除污,如贮罐和贮罐除污、面外理、建筑装修物面除污、除漆等。
 • 螺栓预紧

  app于大陆架及陆上高强螺栓预紧装置及气动发动机功率板手等。
 • 压力试验设备

  使用于阀、工具软件.操控面板开关、维修保养机械等的操控。
 • 换热器

  利用于口子径传热器管的洗涤等。
压力色标
利通现代科技很高压硅橡胶连接管按照国际联盟普通的颜色图片标识牌对压为技能等级得出差别,尽可能使粉丝鉴别,降人身安全隐患
 • 10000psi - 690bar
 • 15,000psi-1034bar
 • 20,000psi-1379bar
 • 30,000psi-2068bar
 • 40,000psi-2758bar
 • 55,000psi-3792bar
定制软管总成
胶管总程由混凝土泵送压树酯胶管、接件和生活配套图片附件组装而成,可能其多在混凝土泵送压的生态环境下适用,组装的专科度对混凝土泵送压树酯胶管总程的安全管理性及适用性能参数起着所决定义效应。 利通技术将普通用户的选择的体验作出生物,从软水管、相螺接、附件到半辅料、总承辅料产品检验,每一个根达标出厂日期的非常高压光敏树脂软水管总承都经历英文了层层抓落实甄别。利通技术对精益管理产生管理产生的落实及精益管理产生管理发展理念的贯彻执行也不会充许有不合理品流往行业市场。
选择合适的产品
与利通科学其它塑料软管软件的设计一个,您行从接下来一些管理方面选定适合的软件规格:

工作压力 : 由产品的使用工况(kuang)所决定的最(zui)大工作压力、脉冲、以(yi)及要求的安全(quan)系数(sh🧸u)等;

使用温度 : 包括介质最高/最低使用温(wen)度(du)及环(huan)境最高/最低温(wen)度(du)等;

使用介质 : ℱ介♔质(zhi)(zhi)的(de)(de)物理(li)及化学性能等(deng)将(jiang)对软管材质(zhi)(zhi)的(de)(de)选择产生决定(ding)性的(de)(de)影响(xiang);

应用环境的特殊要求 : 某些特定的使用环境会对产品(pin)的耐(nai)磨度、耐(nai)老化性(xing)能(neng)、耐(nai)曲(qu)挠性(xing)能(neng)、耐ꦅ(nai)脉冲性(🌳xing)能(neng)、弯曲(qu)半径等(deng)提出特殊(shu)要求(请咨询我们的业务人员提供(gong)最佳(jia)解决方(fang)案);

连接件选型 : 选择ಞ合(he)适的(de)连接件是生产合(he)格总成(cheng)产品的(de)前提,根据设备的(de)设计需求对连接件进行(xing)有效选择(或设计)将极大的(de)提高总成(cheng)产品的(de)生产效率(lv)。

 • 保护套

  黑色PVC呵护套或者是不好学习环境营养的具有缠钢线大力加强的超強呵护套。注重:高压软管呵护套无法看做基本操作专业人员的呵护配套设施实用。
 • 不锈钢抓环

  抓环的扣压有设计差距的要求。在的使用利通技术热塑管实施传热器清理时,抓环能够 为工作人数出具有所帮助。
 • 软管防脱扣

  固发扣在塑料软管遇外脱接时将直流高压变压器管关键少数拴住,以免基本操作相关人员或设备给予受伤。激动提倡在直流高压变压器应该用情况中系统配置。拉长力度范围之内1372KN到2477KN。
 • 限弯节

  限弯节但是有效的避免相对恶劣方法因素下高压软管和直接头连结处因偏斜存在透漏、脱落等相关问题。
证书
利通自动化次序经由的產品身份认真包涵安标(MA)、MSHA、瑞典能源协会网站API產品身份认真API-16C和API-7K、瑞典船级社ABS產品身份认真(能源钻采的配备及刚丝编制而成硫化橡胶橡胶管屏幕总成)及连接结构同意(能源钻采的配备)、丹麦船级社DNV连接结构同意(LTSA699)、台湾GOST能源身份认真、劳氏防火等级身份认真等,已经由的处理采集装修准则身份认真包涵DNV线产品品质处理采集装修准则(合适准则GB/T19001-2016/ISO 9001:2015)、能源先天气餐饮行业加工制造类集体的线产品品质处理采集装修准则(合适准则API SpecificationQ1)、生态环境处理采集装修准则(合适准则GB/T24001-2016/ISO14001:2015)、护符的配备线产品品质处理采集装修准则(合适准则GJB9001C-2017)和两化深度融合处理采集装修准则(GB/T 23001-2017)等。利通自动化检查测量重心自二零一六年起获CNAS同意,拥有电磁實驗室建设中的安防系统室、暴破實驗室建设中的安防系统室、耐火實驗室建设中的安防系统室、盐雾實驗室建设中的安防系统室等近二十二个實驗室建设中的安防系统室,检查测量最后被认为具备有客观事实性、确切性及全威性。
相关产品
联系客服
400-6191-666